Opći uvjeti korištenja - www.tulumarka.com

Članak 1.

Stranica www.tulumarka.com (u daljnjem tekstu: Tulumarka) u vlasništvu je tvrtke Domino efekt d.o.o. (u daljnjem tekstu: Domino Efekt). Za vrijeme korištenja Tulumarka stranice, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Tulumarka zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. U slučaju nevaljalosti nekih odredbi ovih Pravila i uvjeta korištenja, to ne povlači za sobom nevaljalost cjelokupnih Pravila i uvjeta korištenja.

 

Članak 2.

Način uporabe TULUMARKA/Zabranjeni materijali i postupci

Tulumarka je društvena internet stranica koji omogućava svojim korisnicima da kreiraju i prezentiraju vlastiti profil s ciljem pronalaska i komunikacije sa starim i novim prijateljima, izgradnje mreže poznanstava, razmjene informacija te audio i video sadržaja. Usluge Tulumarke su smještene u Hrvatskoj.

Korisnici Tulumarke su suglasni da će pažljivo birati informacije koje objavljuju i daju na uvid drugim korisnicima Tulumarke. Profil korisnika ne može sadržavati bilo koju od sljedećih informacija: telefonske brojeve i/ili kućne adrese, bilo kakve fotografije koje sadržavaju opscene, nepristojne sadržaje, eksplicitno nasilje ili maltretiranje, golotinju, seksualno eksplicitne ili druge neprikladne sadržaje. Unatoč ovim ograničenjima, moglo bi se dogoditi da informacije dane od strane korisnika Tulumarke sadržavaju netočne, neprikladne, uvredljive ili seksualno eksplicitne materijale, proizvode ili usluge, za koje se Tulumarka, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti s tog naslova. Molimo Vas da nas kontaktirate i obavijestite o svakom takvom korištenju stranica Tulumarke.

Svaki korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj koji postavlja na Tulumarku i ukoliko krši neke od odredbi ovih Uvjeta korištenja ili neke od važećih zakonskih propisa, može za to snositi zakonsku i drugu odgovornost.

Tulumarka ima pravo da, na temelju vlastite diskrecijske ocjene, odbije postaviti ili makne bilo koji sadržaj koji ste postavili, a za koji smatra da nije primjeren.

Usluge Tulumarke služe isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu korisnicima.

Oglasi koji se mogu pojaviti na Tulumarci su oglasi oglašivača kojima će Tulumarka dopustiti oglašavanje. Informacije iz navedenih oglasa bit će dostupne korisnicima na Tulumarci ili na drugim internet stranicama povezanim sa oglašivačima ili Tulumarkom. Komercijalno oglašavanje ili slični sadržaji će biti maknuti iz profila korisnika bez prethodnog upozorenja te mogu rezultirati ukidanjem korisničkih prava.

Zabranjeno je svako nezakonito i/ili neovlašteno korištenje Tulumarke, a posebno prikupljanje korisničkih podataka i/ili e-mail adresa korisnika na bilo koji način, a u svrhu njihovog neovlaštenog i/ili nezakonitog korištenja. Za svako nezakonito ili neovlašteno korištenje Tulumarke, Tulumarka će poduzeti odgovarajuće zakonom dopuštene mjere.

Članak 3.

Uporaba i zaštita podataka

Pri korištenju Tulumarke, preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe ili korištenje Tulumarke osobama mlađim od 14 godina starosti.

Tulumarka čini sve kako bi zaštitila privatnost osobnih podataka korisnika u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će oni biti korišteni samo u svrhu koja je u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem Tulumarke suglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresirani, sukladno ovim Pravilima i uvjetima korištenja.

Tulumarka se obavezuje da neće dati na uvid Vaše osobne podatke bilo kojoj trećoj osobi, a kojoj ti osobni podaci nisu namijenjeni, osim u slučaju kada je to nužno kako bi Tulumarka ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupio u skladu s ovim Pravilima i uvjetima korištenja ili zaštitio svoja prava ili kako bi zaštitio sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Tulumarka zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.

Tulumarka poduzima sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi zaštitila korisničke račune. Pristup korisničkim podacima dostupan je samo onim zaposlenicima Tulumarke kojima je to nužno kako bi mogli obavljati svoje zadatke vezane uz Tulumarku. Korisnički računi korisnika Tulumarke su zaštićeni zaporkama koje kreiraju sami korisnici. Tulumarka poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njegovim bazama. Izvan svega navedenog, Tulumarka ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Tulumarka nije mogla utjecati.

Tulumarka zadržava pravo jednokratnog korištenja podataka navedenih prilikom registracije u svrhu slanja e-mail obavijesti. Ukoliko ne želite primati e-mail obavijesti, molimo vas da se odjavite korištenjem linka za odjavu unutar primljene e-mail obavijesti i/ili podešavanjem e-mail postavki na korisničkom profilu.

Članak 4.

Zaštita autorskih prava

Podaci na Tulumarci su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uvjetima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu te podliježete zakonskim sankcijama. Tulumarka se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava korisnika Tulumarke.

Navedena autorska prava uključuju ili mogu uključivati tekstove i njihovo bilo kakovo oblikovanje, slikovne sadržaje i bilo koje druge grafičke prikaze. Korisnicima i trećim osobama je autorske materijale, zaštićene žigove ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo zabranjeno postavljati, mijenjati ili reproducirati na bilo koji način, a bez prethodno pribavljene pisane i izričite suglasnosti nositelja nekog od tih prava. Tulumarka će, po dostavi vjerodostojnih podataka o povredi od strane nositelja prava ili njegovog zakonskog zastupnika, ukinuti članstvo svakom korisniku koji opetovano povrjeđuje tuđa autorska prava. Ne ograničavajući se na prednje, svatko tko vjeruje da mu je na Tulumarci njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povrjeđuje dotično zaštićeno pravo, dužan je Tulumarci dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na Tulumarci gdje se nalazi dotično autorsko djelo, te kontakt podatke. Tulumarka i Domino Efekt će u najkraćem mogućem roku poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje Vaših autorskih prava.

Postavljanjem Materijala (uključivo tekstova, datoteka, slika, fotografija, video klipova, zvukova, glazbenih djela, drugih autorskih dijela ili bilo kakvih drugih materijala na Tulumarci), zadržavate autorska prava na Materijalima te zadržavate pravo da koristite Materijale na način na koji to želite. Vašim postavljanjem Materijala na Tulumarku, Tulumarka ne stječe autorska prava na njima, već postavljanjem Materijala na Tulumarku, dajete Tulumarci ograničeno pravo korištenja, prerade, javnog izvođenja, objave, reprodukcije i distribucije Materijala na Tulumarci. Ovo stoga što bez ovakvog Vašeg dopuštenja, Tulumarka ne bi bila u mogućnosti pružati usluge za koje je namijenjena i svrhu radi koje postoji. Tulumarka ovime ne stječe pravo da prodaje ili distribuira Materijal izvan Tulumarke. Dozvola koju dajete Tulumarci je ograničena i oslobođena bilo kakve naknade. Ovdje opisano pravo Tulumarka će prestati u trenutku kada uklonite Materijal s Tulumarke.

Suglasni ste da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamčite da: (1) ste nositelj intelektualnog vlasništva na Materijalu koji postavljate na Tulumarku; (2) da Vaše postavljanje Materijala na Tulumarku ne vrijeđa ugovorna, autorska ili druga prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga prava trećih osoba; (3) ćete podmiriti bilo kakvu štetu ili naknadu, a koji bi mogli proizaći s osnova Vaše zlouporabe ovdje navedenih prava trećih.

Članak 5.

Isključenje iz uporabe, naknada štete

Tulumarka zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava drugih korisnika. Tulumarka zadržava pravo da iz daljnje uporabe stranica isključi onog korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi Tulumarku. Tulumarka, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Članak 6.

Jamstvo

Tulumarka ne jamči:

  • točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji korisnici unesu na stranice Tulumarka
  • da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
  • da će treća strana legalno koristiti stranice Tulumarka cijelo vrijeme.

Članak 7.

Odgovornost

Tulumarka se, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima od bilo kakve odgovornosti zbog štete, gubitka ili ozljede koji mogu nastati neposredno ili posredno zbog:

  • korištenja stranice Tulumarka
  • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice Tulumarka
  • informacija na stranici Tulumarka
  • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici Tulumarka
  • uporabe, nemogućnosti uporabe ili zlouporabe bilo koje od gore navedenih stranica.

Tulumarka ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Tulumarkom, niti podupiranja takvih stranica od strane Tulumarke. Tulumarka može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću Tulumarke na taj način.

Tulumarka povremeno može biti nedostupna radi različitih tehničkih poteškoća.

Tulumarka nije odgovorna za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv korisnika baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Korištenjem Tulumarka sadržaja kao što su forum, chat, blog, klub i sl. dobrovoljno i javno objavljujete informacije koje time trećima postaju dostupne i koje treći mogu koristiti u komunikaciji s Vama. Suglasni ste da ste korištenjem Tulumarke odgovorni za interakciju s ostalim korisnicima Tulumarke. Tulumarka zadržava pravo, ali nema obavezu da nadgleda rasprave između Vas i drugih korisnika.

Članak 8.

Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Domino Efekt zadržava pravo izmjene sadržaja na internet stranici Tulumarka bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Isto tako, Domino Efekt može u bilo kojem trenutku promijeniti ili dopuniti ove, trenutno važeće, Uvjete korištenja i zamijeniti ih novima. Domino Efekt obvezuju se o takvoj promjeni obavijestiti sve postojeće korisnike Tulumarke, pisanim putem (e-pošta) ili objavom na internet stranicama Tulumarke.

Korištenjem Tulumarke korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima korištenja Tulumarke i da ih u cijelosti prihvaća.


U Zagrebu, srpanj 2010.

Ovi uvjeti i sadržaj ove stranice podliježu autorskom pravu. Domino Efekt d.o.o.

Sva prava pridržana.